Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tôi có thể bắt đầu quản lý con tôi?

 • Hãy bắt đầu quản lý con bạn bằng việc Kết nối thiết bị của bạn và thiết bị của con bạn.
 • Bước 1. Vào màn hình Quản lý > Thêm thiết bị.
 • Bước 2. Cài đặt ứng dụng SafeMobile Agent trên thiết bị của con bạn.
 • Bước 3. Tại ứng dụng SafeMobile Agent, chọn đăng nhập bằng mã QR.
 • Bước 4. Tại ứng dụng SafeMobile, chọn thiết bị con bạn vừa thêm.
 • Bước 5. Sử dụng ứng dụng SafeMobile Agent quét mã QR hiển thị trên ứng dụng SafeMobile.
Dịch vụ SafeMobile cung cấp những tính năng gì?

 • Tính năng Safezone sẽ giúp bảo vệ điện thoại của bạn cũng như của con bạn trên không gian mạng, ngăn chặn các rủi ro đến từ các đường link lừa đảo, độc hại,...
 • Tính năng Quản lý thiết bị giúp bạn theo dõi hoạt động và thiết lập các giới hạn sử dụng thiết bị cho con bạn.
Làm thế nào để bảo vệ điện thoại của tôi?

 • Tại màn hình Bảo vệ, bạn hãy chọn và ấn nút gạt nằm dưới logo của ứng dụng.
 • Khi tính năng Safezone ở trạng thái Đã kích hoạt, điện thoại của bạn đã được bảo vệ.
Làm thế nào để xem hoạt động của con tôi?

 • Tại màn hình Quản lý, chọn thiết bị của con bạn.
 • Bạn có thể xem được các thông tin liên quan đến thiết bị và lịch sử hoạt động của con bạn trên thiết bị.